1964-1965CARMEN MORENO MARTINEZ

Les paveses de la falla
al cremarse van al cel
i es posen al teu costat
i els teus ulls com dos estreles
mos miren desde lo alt
puix eres de nostra falla
la primera majestat


Comença l’historial faller en  nostra barriada l’any 1965, i va ser el primer president de nostra comissió En Joaquím Signes i Maroto, que contracta la falla a l’artista Salvador Santaulalia, que la realiza baix el tema «L’ers de l’abundador».

Fon la primera fallera major de la nostra comissió, la senyoreta Mari Carmen Moreno i Martinez, que fon elegida y proclamada en el teatre de la Societat Coral «El Micalet», possanse en escena la comedieta en llengua vernácula «Si yo fora ric».

Mari Carmen va morir en accident de trafic, i está soterrada en el cementeri de Benicalap. Descanse en pau.